Ako naučiť psa povel "vymeň" a "odíď"

Naučiť psa povel "Pusť!" je extrémne užitočné, ale čo v prípade, že máte dočinenia so psom, ktorý si stráži svoje zdroje, alebo so psom, pri ktorom jednoducho musíte zakázané veci držať mimo jeho dosahu? Naučiť psa "vymeniť" daný predmet radšej ako konfiškovať mu veci po celý čas, je neoceniteľná cesta, ako ustrážiť svoje veci a psa v bezpečí.

Je to vzácnosť, aby existoval taký majiteľ psa, ktorý nikdy nemusel odstrániť psovi z papule to, čo tam nemalo byť. V najlepšom to bolo niečo malé a málo hodnotne, čo by až tak nevadilo, ak to prehltne, napr. vitamínové tabletky. V horšom prípade je to niečo neoceniteľné, napr. rodinné dedičstvo alebo niečo škodlivé ako niektoré druhy liekov.

Pred niekoľkými rokmi som školila majiteľov psov a mojich študentov, ako v piatich bodoch naučiť psa povel "Pusť" (prípadne "Nechaj" alebo "Vypľuj"). Teraz však budem hovoriť o jednoduchšej a vo viacerých prípadoch aj efektívnejšej metóde.  Zameriam sa na učenie psa tzv. "obchodnému" správaniu pre prípad, kedy má pes v ústach niečo, čo naozaj nechcete, aby mal a odkráčal s tým preč, alebo pre prípad, že pes spozoruje niečo zakázané. Odkedy som zakomponovala tento spôsob správania do života svojich psov a učebného repertoáru svojich študentov, všimla som si, že želané správanie sa dostaví omnoho skôr a s menšou frustráciou pre človeka aj pre psa.

Jedným z možných dôvodov väčšej úspešnosti tohto správania (v porovaní s povelom "Pusť") je fakt, že v tomto prípade učíte  psa niečo urobiť, a to je pre neho omnoho jednoduchšie, ako pochopiť, že niečo nemá robiť. Pri učení "Vymeň" alebo "Odíď" ukazujete psovi, ako získať odmenu urobením niečoho radšej, ako odlákavaním ho od niečoho iného. Toto správanie  ponúka psom jasnú cestu k úspechu.

 

Naučte psa povel "Vymeň"

Učením povelu "Vymeň" sľubujete psovi, že mu dáte niečo hodnotné výmenou za to, čo ma v zuboch. (napr. mačacie hovienko je nechutné pre človeka, ale pre psa extrémne hodnotné). Tu je návod, ako naučiť psa "vymieňať":

1. Povedzte: "Vezmi si" a dajte psovi predmet s nízkou hodnotou.

Ponúknite psovi niečo, čoho sa jednoducho a ochotne vzdá výmenou za niečo hodnotnejšie, čo mu ponúknete. Ak je prvý inštinkt psa vziať predmet a utekať, bude potrebné, aby ste si ho pripli na vôdzku.

2.Ponúknite psovi pamlsok s vysokou hodnotou (taký, o ktorom viete, že ho má obzvlášť rád).

Možno budete musieť podržať pamlsok psovi blízko nosa, aby ho zacítil a uvedomil si, čo máte v ruke, ale nesnažte sa mu ho strčiť do úst. Čokoľvek, čo sa podobá nátlaku môže ľahko zvýšiť jeho odpor a odmietanie. Ubezpečte sa, že máte dostatočnú zásobu pamlskov, aby mu chvíľu trvalo zjesť ich.

Ak nepustí objekt, ktorý drží v ústach, na ponúkaný pamlsok, potrebujete násť niečo cennejšie (skúste niečo mäsité namiesto suchých pamlskov) a/alebo predmet s ešte nižšou hodnotou, ktorý budete vymieňať. Všimnite si, doposiaľ nepoužívame povel. Nepridávame povel, pokiaľ nemáme istotu, že na ponúknutý pamlsok pes predmet pustí.

 

3. Keď pes pustí predmet

Kliknite na kliker (alebo verbálne označte želané správanie: "áno") a zatiaľ, čo je pes  zamestnaný ožužlávaním pamlsku vo Vašej ruke, druhou rukou zdvihnite  predmet zo zeme a skryte si ho za chrbát. Táto časť je obzvlášť dôležitá. Musíte  používať dve ruky. Ak psa necháte zjesť vysoko cenený pamlsok a potom sa  pokúsi utekať späť k predmetu, pravdepodobne prehráte a môžete vyvolať lepšie stráženie si zdrojov u svojho psa.

Ak sa cítite nepohodlne, keď siahate na predmet, pokiaľ pes žuje pamlsok, môžete rozsypať  pamlsky v krátkej stope, ktorá začína pod nosom psa a vedie na miesto minimálne pol metra vzdialené od pusteného predmetu. Povzbuďte psa, aby pokračoval po stope pamlskov a to pamlskom, ktorý držíte v ruke, zatiaľ čo zo zeme dvíhate pustený predmet.

4. Akonáhle pes dokončí jedenie odmien vo Vašej ruke

Vytiahnite predmet spoza chrbta a povedzte "Vezmi si" a vráťte ho psovi. Toto psa naučí, že nepríde vždy o daný predmet na úkor pamlskov, ale môže predmet vymeniť za pamlsok a potom ho aj tak dostane naspäť. Vďaka tomu bude v budúcnosti ochotnejší s Vami predmet opätovne "vymeniť". On vám dá jeho dobrú vec, dostane za to viac dobrých pamlskov a potom dostane jeho dobrú vec naspäť. V jeho ponímaní je to výhra/výhra.

5. Keď už môžete spoľahlivo predpovedať, že Váš pes pustí predmet, keď mu ponúknete pamlsok

Vyslovte najskôr povel "Vymeň" a počkajte sekundu - dve. Potom ponúknite odmenu, kliknite/povedzte áno, akonáhle pes pustí predmet, dvihnite predmet voľnou rukou, zatiaľ čo ústa psa sú zamestnané vyberaním pamlskov z Vašej druhej ruky.

6. Po niekoľkých opakovaniach občas nechajte dlhšiu pauzu predtým, než ponúknete odmenu

Vašim cieľom je, aby pes pustil predmet, keď poviete "Vymeň" ešte predtým, než mu ponúknete odmenu. Keď toto robí spoľahlivo, znamená to, že ste dosiahli správanie na povel - tak to je, keď pes púšťa predmet, pretože počuje povel a rozumie mu a nie preto, že mu strčíte pod nos odmenu.

Zatiaľ je ideálne mať stále niečo v ruke alebo vo vrecku, aby ste to psovi mohli ponúknuť na "výmenu". Ak ste trénovali toto správanie dôsledne a často, v prípade potreby bude Váš pes ochotný vzdať sa čohokoľvek, keď bude počuť  "Vymeň". Toto správanie vačšinou funguje najlepšie, ak hovoríte príjemným hravým tónom a nie tónom paniky a hnevu "Pre Pána! To čo máš, daj to sem!". Vaš dobrý tréning môže niekedy psovi zachrániť život.

Naučte psa povel "Odíď"

Ako prídavok k neoceniteľnému povelu "Vymeň" môžete psa naučiť aj veľmi užitočné správanie "Odíď". Toto je zvlášť užitočné ešte predtým, než pes vezme zabudnutý predmet do úst, ale tiež môže byť veľmi efektívne aj potom, čo zdvihol niečo, čo nechcete, aby mal. Tento postup ma naučila priateľka a odborníčka na psie správanie, Kelly Fahey.

Dôležitá poznámka: Ak v akomkoľvek bode učenia zbadáte u psa odpor, napätie alebo známky agresie, vráťte sa o pár krokov späť a zopakujte postup pomalšie s viacerými opakovaniami jednotlivých krokov. Ak je Váš pes náchylný k stráženiu  a Vy sa obávate o svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť členov rodiny, obráťte sa radšej na skúseného trénera, ktorý Vám pomôže zmeniť správanie Vášho psa.

V nasledujúcom ponúkame postup, ako naučiť psa "Odíď":

1. Povedzte svojmu psovi "Odíď" veselým a príjemným hlasom a odhoďte pár pamlskov na zem. Ukazujte na pamlsky tak, aby ich pes našiel (ak si Váš pes stráži jedlo, ukazujte na pamlsky z bezpečnej vzdialenosti). Opakujte 10-12 krát (prípadne viac), pokiaľ pes pohotovo nezareaguje na "Odíď".

Zatiaľ, čo vo väčšine prípadov povel pridávate až po tom, čo ste spoľahlivo dosiahli želané  správanie, v tomto prípade dávate psovi pozitívnu asociáciu s povelom ešte predtým, než by mohla vzniknúť možnosť konfliktu pri držaní niečoho v ústach. Ukazovaním na jedlo zas dávate  psovi pozitívnu asociáciu s Vašou rukou v blizkosti pamlskov na zemi, čím sa zniži alebo úplne odstráni nutkanie chrániť si svoje zdroje (tzn. pes si nebude chrániť jedlo pred  Vami).

2. Umiestnite neutrálny predmet, o ktorý sa Váš pes príliš nezaujíma a nemá pre neho takmer žiadnu hodnotu, na zem.

Keď pes tento predmet očuchá, vyslovte "Odíď" a odhoďte pár pamlskov na zem, cca meter od daného predmetu. Ukážte na pamlsky, aby ich pes našiel. Opäť, v každom jednom kroku, ukazujte na pamlsky z bezpečnej vzdialenosti. Zopakujte tento krok 10-12 krát (prípadne viac), pokým sa Váš pes okamžite nezačne vzďaľovať od predmetu, akonáhle počuje povel. Použite rôzne predmety neutrálneho charakteru, aby ste udržali záujem psa ísť sa na ne pozrieť a Vy ste mohli pokračovať v nacvičovaní povelu "Odíď".

3. Umiestnite predmet s relatívne nízkou hodnotou pre Vášho psa na zem.

Môže to byť hračka, s ktorou sa kedysi hrával (nie však jeho obľúbená!), alebo pamlsok, ktorý až tak neobľubuje. Keď sa pes priblíži alebo oňuchá danú vec vyslovte povel "Odíď", odhoďte pár pamlskov smerom od predmetu. Ukážte na pamlsky tak, aby ich pes našiel. Opakujte 10-12 krát prípadne viac, pokiaľ sa pes okamžite nezačne vzďaľovať potom, čo vyslovíte povel. Takisto striedajte rôzne predmety, ak je to potrebné pre udržanie záujmu psa.

4. Umiestnite na zem predmet o niečo vyššej hotnoty pre Vášho psa.

Keď ho pes zaňuchá, vyslovte "Odíď" a odhoďte pár pamlskov na zem vo vzdialenosti cca 0,5-1 meter. Opakujte 10-12 krát podľa potreby, až kým sa pes nezačne od predmetu vzďaľovať hneď po vyslovení povelu. Takisto použite rôzne predmety, ak je to potrebné.

5. Umiestnite na zem predmet vysokej hodnoty.

Postupujte rovnako ako v predchádzajúcich krokoch.

6. Umiestnite na zem prázdnu misku, z ktorej pes jedáva.

Keď ju pes zaňuchá, vyslovte "Odíď" a odhoďte niekoľko pamlskov na zem. Ukážte na pamlsky tak, aby ich pes našiel. Opakujte 10-12 krát, pokiaľ pes nezačne odchádzať od misky ihneď po vyslovení povelu.

7. Umiestnite hrsť jedla s nízkou hodnotou do misky a položte ju na zem.

Keď ju pes zaňuchá, povedzte "Odíď" a odhoďte pár pamlskov na zem 0,5-1 meter od misky. Ukážte na pamlsky, tak aby ich pes našiel. Opakujte 10-12 krát, pokiaľ nezačne pes odchádzať ihneď po vyslovení povelu.

8. Dajte do misky za hrsť lepšieho jedla a umiestnite ju na zem.

Postupujte rovnako ako v kroku 7.

9. Dajte do misky za hrsť najlepšieho jedla a misku položte na zem.

Postupujte rovnako ako v kroku 7.

10. Keď sa Váš pes bez zaváhania vzďaľuje od predmetu.

V tomto kroku pridajte dvihnutie predmetu alebo misky. Po prblížení sa psa k predmetu/miske vyslovte povel "Odíď" a odhoďte pamlsky, potom dvihnite predmet/misku, nakŕmte psa z ruky pár pamlskami a položte misku späť na zem a rozhoďte pár mlsiek bližšie k predmetu/miske.


Zdroj

Prevzaté z:

https://www.whole-dog-journal.com/issues/20_2/features/Teach-Your-Dog-to-Trade_21601-1.html