Môj pes, senior

Životný cyklus psa

vek psa

    V každej etape svojho života má pes rozličné potreby, ktoré sa s pribúdajúcim vekom menia. Ako šteniatko potrebuje iný typ stravy, viac hry a pohybu, v dospelosti je na vrchole svojich fyzických síl a postupne sa jeho aktivita znižuje. Staršie psíky potrebujú iný prístup, pretože sa mení ich celkový životný režim a rytmus.

     Každé plemeno je individuálne. Je zaužívaný mýtus, že 1 ľudský rok je 7 psích rokov. Nie je to však úplne presné. Lepšie je možno povedať, že 3 roky máte mladého psa, 3 roky dospelého, 3 roky starého psa a každý ďalší je bonusom. Je potrebné vedieť, že staroba psa nie je nemoc, ale prirodzený biologický proces. Kým menšie plemená sa dožívajú vyššieho veku, tie väčšie či obrie zas nižšieho. Koľko ľudských rokov má približne Váš psík si môžete pozrieť na nasledujúcom obrázku.

Príznaky starnutia

     U psíkov, rovnako ako u ľudí, platí, že ich výkonnosť s vekom klesá a objavujú sa rozličné zdravotné problémy. K bežným príznakom starnutia môžeme radiť:

 • Vyhľadávanie tepla a pohodlia: Súvisí najmä so zníženou aktivitou a úbytkom svalovej hmoty. Psík je chatrnejší a vyhľadáva na oddych príjemné a teplejšie miesta.
 • Znížená aktivita a pomalší pohyb: S pribúdajúcim vekom sa životné tempo psa znižuje. Pes omnoho pomalšie vstáva, pomaly chodí, na prechádzkach nevystrája ako inokedy a je opatrnejší aj keď ide po schodoch. Staré psíky väčších plemien môžu trpieť bolesťami a poruchami kĺbov, čo ich vstávanie a chôdzu ešte viac skomplikuje. Je preto dôležité všímať si svojho psa a v prípade ťažkostí neváhať začať s liečbou.
 • Rednutie a šedivenie srsti: Podobne ako u ľudí, aj staré psíky majú šediny. V prvom štádiu šedivie tvár, môžete pozorovať zmenu farby srsti v okolí očí a ňufáka. Veľmi staré psíky majú srsť dokonca až bielu.
 • Zhoršovanie zraku a sluchu: Je bežným príznakom starnutia. U psíka so zvyšujúcim sa vekom, môže dochádzať k postupnej strate zraku a sluchu, dokonca až k úplnej.
 • Zakaľovanie očí: Pre psieho seniora sú typické aj zakalené alebo mierne modré oči, čo spôsobuje priesvitný povlak. Netreba sa báť, zrak nie je povlakom narušený. Ide o prirodzený prejav starnutia. Treba ho však odlíšiť od šedého zákalu, ktorý je chorobou oka. Ten je bielej farby a je nepriehľadný.
 • Problémy s chrupom: s pribúdajúcim vekom môže dôjsť k problémom s bolesťami či vypadávaním zubov. Vtedy je vhodné, okrem poradenia sa s veterinárom ako chrup ošetrovať, prejsť na mäkšiu stravu resp. nahradiť granule konzervami.
 • Úbytok svalovej hmoty: súvisí so zníženým pohybom a úbytkom aktivít.
 • Nezáujem: Keďže je starý pes pomalší, menia sa aj jeho aktivity. Už ho nelákajú hry a pohyb, a preto o ne nejaví záujem. Majitelia si to všimnú pomerne rýchlo, keď pes odmieta hračky a dokonca sa stráni prílišných prejavov lásky, akými sú dotyky a objímanie. Starý pes skrátka potrebuje svoj pokoj. Keď sa chce poškrabkať a pohladkať, príde za vami, ale inak sa bude poväčšine zdržiavať mimo diania v domácnosti.

Problémy súvisiace so starnutím

     S vekom psíka sa mení aj jeho osobnosť a životný „štýl“. Preto netreba byť prekvapený, ak sa psík zrazu začne správať inak ako doteraz. S pribúdajúcim vekom môže začať dochádzať k niektorým z nasledujúcich problémov:pes senior

 • Agresivita: Napriek tomu, že sa vraví, že staršie psy sú kľudnejšie, môže dochádzať k agresii, ktorá plynie napr. zo straty sluchu či zraku (pes nevidí / nepočuje, že sa k nemu blíži niekto alebo niečo a z prekvapenia zaútočí), z rušenia jeho kľudu, obmedzovania životného priestoru, ...
 • Znečisťovanie: Aj keď je naučený vyprázdňovať sa vonku, môže sa stať, že jednoducho sa už nestihne vypýtať, neudrží potrebu, alebo začne mať opäť strach z odlúčenia, ktorý sa prejavuje vyprázdňovaním po príbytku.
 • Strach z hluku: Môže dochádzať k zvýšenej citlivosti na hluk až k úplnému strachu z hluku a neznámych zvukov a to napríklad aj v dôsledku zníženej mobility a teda neschopnosti rýchlo sa vyhnúť zdroju hluku.
 • Nočný nepokoj a hlučnosť: ktorého prejavom môže byť chodenie po dome či brechanie. Tento stav môže byť zapríčinený bolesťou, potrebou vyprázdniť sa, zmenou chuti do jedla a pod.
 • Kognitívna dysfunkcia: Zvykne sa prejavovať u psa stratou orientácie v známom prostredí, zníženou pozornosťou, prestane rozoznávať známych ľudí či dokonca majiteľov. Preto treba psíkovi napr. presunúť misky s vodou na vždy viditeľné miesto, dať mu čas po zobudení aby sa zorientoval v priestore, ...
 • Úzkosť z odlúčenia: ktorá sa často objavuje najmä u starších psov. Pes má strach pri odchode svojho majiteľa, je nervózny, správa sa deštruktívne, šteká, vyje či dokonca sa aj vyprázdňuje v príbytku.

Čo robiť a ako sa starať o psíka seniora

    Aj keď už Vám psík nedokáže byť plnohodnotným partnerom v športoch či iných aktivitách, je dôležité aby ste ho aj v tomto období zahŕňali svojou láskou a pozornosťou. Určite sa neprestávajte hrať so svojim psíkom. Hra pôsobí priaznivo najmä na jeho mentálny stav. Treba len voliť menej dynamické hry, ktoré zvládne.pes senior

    Dôležitou časťou jeho dňa aj naďalej ostávajú prechádzky. Je potrebné ich však prispôsobiť veku a kondícii psa. Prechádzky treba skrátiť, spomaliť a užívať si najmä jeho spoločnosť. So zníženým pohybov však prichádza problém obezity, ktorá je nebezpečná v každom veku psa, ale psí seniori sú na ňu obzvlášť náchylný. Preto je potrebné jeho stravu prispôsobiť zníženej aktivite. Pre seniorov existuje mnoho typov granúl, ktoré majú nižšiu kalorickú hodnotu a viac vitamínov a minerálnych látok, ktoré sú dôležité pre staršie kosti.

   Netreba zanedbať ani duševný stav psíka, je dôležité aby bol v pohode a šťastný, mal dostatok primeraného vyžitia a nenechali ste ho stagnovať s myšlienkou „veď za chvíľu už aj tak ...“. So svojim psíkom sa stále hrajte, maznajte a správajte sa k nemu ako doteraz.

V neposlednom rade netreba zanedbať ani pravidelné návštevy u veterinára a to z dôvodu zvýšenej náchylnosti psa na parazity, baktérie a iné ochorenia.

Nech ste si už psíka brali ako roztomilé šteniatko, alebo ako starší kúsok z útulku, určite ste s ním prežili veľa krásnych chvíľ. Preto mu skúste pomôcť aj v pokročilom veku, aby dôstojne dožil svoje psie roky.


Zdroj:

psickar.sk, ireceptar.cz