Otrasné praktiky množiteľov psov

Psia mafia

Pád komunistického režimu priniesol okrem iného veľkú slobodu aj do oblasti obchodu. V 90. rokoch sa však na Slovensku popri iných odvetviach rozmohlo nezákonné obchodovanie so psami. Vznikli množiarne, nekontrolované a nezdanené chovy psov. Štvornohí chlpáči sa stali objektom obchodu, a to aj v rámci exportu do zahraničia. Praktiky množiteľov nepoznajú hranice. Vykupujú šteniatka a zhromažďujú ich v tzv. zberniach. O šteniatka i starších psíkov sa nestarajú, nevhodne a bezcitne s nimi zaobchádzajú, porušujú zákony, prevážajú zvieratá s falšovanými dokladmi. Podľa štatistík sa mesačne nakupuje šesť až sedemtisíc nových pasov, v roku 2016 sa ich celkový počet vyšplhal až na približne 78-tisíc. V celosvetovom meradle Slovensko figuruje ako najväčší vývozca šteniat do zahraničia a kvôli tomu ho na západe prezývajú hundemafia, čiže psia mafia. Hoci v každom štáte existujú pravidlá, ako a v akých podmienkach sa majú psy chovať, Slovensko je jedinou krajinou v Európe, ktorá nemá zákon o ochrane zvierat. Ministerstvo hospodárstva spolu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou síce pred časom avizovali, že kvôli množiteľom psov predložia novelu veterinárneho zákona v máji 2017, zatiaľ sa tak však nestalo.

 

Za bránami množiarneutrpenie zvierat množiteľov psov

Pes a človek môžu mať krásny vzťah, avšak to, čo sa odohráva v množiarni, s ním nemá nič spoločné. Ľudia z rozličných organizácií na ochranu zvierat, ktorým sa podarilo nejakých psíkov z množiarne zachrániť, hovoria, že bez akýchkoľvek pochybností ide o týranie.

Psíky sú týrané veľmi výrazne, už len tým, že sa o nich nikto nestará. Nie je im poskytnutá základná veterinárna starostlivosť, nie sú ani očkované. Žijú v klietkach, ktoré nevyhovujú životnému priestoru, aký pes potrebuje. V dôsledku toho trpia na mnohé ochorenia a zdravotné ťažkosti, od prerastených pazúrov, cez zápaly uší, očí a kože až po vážnejšie komplikácie, ktoré neraz spôsobujú až smrť.

Fenky, na ktorých si množitelia stavajú svoj biznis, vrhajú šteniatka v každom háraní, čiže dvakrát ročne, a to aj vo vyššom veku, kedy už gravidita nie je vhodná. Toto je pre ne nepredstaviteľne škodlivé nielen po zdravotnej stránke, ale narúša to aj ich psychiku. Sú vystresované, nervózne, veľmi plaché a bojazlivé. Sami množitelia na nich vykonávajú cisárske rezy. „Keď má niekto doma štyridsať feniek, ktoré dvakrát do roka vrhnú v priemere päť šteniatok, ide o zárobok okolo 80 až 120-tisíc nezdanených eur ročne," priblížila pohnútky množiteľov Monika Kozelová zo Slovenskej aliancie ochrancov zvierat.

Pre exportérov nie je pes nič iné ako tovar na predaj

Množitelia vykupujú šteniatka od chovateľov, bežných ľudí, ktorým fenka doma porodila šteniatka. Takýmto nenápadným spôsobom dokážu zhromaždiť obrovské množstvo šteniatok, ktoré následne predajú za vyššie ceny, alebo ich chovajú, aby im neskôr poslúžili na ďalšie množenie. Na Slovensku pôsobia viaceré firmy a spoločnosti, ktoré vyvážajú psíkov za hranice. Cieľovou destináciou sú najmä krajiny ako Francúzsko, Belgicko alebo Holandsko, kde za šteniatko dostanú niekoľkonásobne vyšší zisk, ako keby ho predali u nás. Týchto exportérov nie je však jednoduché odhaliť podľa názvu, a už vôbec nie podľa popisu činnosti. V podnikaní majú vo všeobecnosti uvedené nasledujúce predmety činnosti:

-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
-sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
-sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
-sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
-poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
-chov vybraných druhov zvierat
-nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, a podobne.

Podmienky, v akých exportéri transportujú psíkov, nie sú vôbec vyhovujúce. V jednej klietke sa tlačia malé aj väčšie psíky, často sa stáva, že sa navzájom udupú. Sú vystresované, nehovoriac o dehydratácii a hlade. Napriek tomu, že kvôli týmto okolnostiam bolo na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu (ŠVPS) podaných mnoho sťažností na konkrétnych vývozcov od ľudí, ktorým nie je psí život ľahostajný, ŠVPS sa odvolala na kontroly zrealizované v minulosti a export naďalej povolila.

Keď je priateľom množiteľa veterinár...

zlá veterinárna starostlivosť

Množitelia falšujú doklady psov a dokonca nie je výnimkou, že spolupracujú aj s veterinármi. Pri kúpe šteniatka záujemcovi neukážu rodičov a sami do preukazu psa vložia veterinárnu pečiatku, či zapíšu očkovanie. Neznalého človeka takto veľmi rýchlo oklamú. „Množitelia sami vykonávajú očkovania a cisárske rezy, pričom na to nemajú žiadne kompetencie. Každé očkovanie musí byť zapísané v preukaze psa a musí obsahovať pečiatku a podpis veterinára, a keďže falšované doklady tieto pečiatky obsahujú, je jasné, že aj veterinári sa na tom podieľajú," približuje Marcela Juríčková z OZ Dog Azyl. Podľa európskej legislatívy sa smú šteniatka exportovať až po zaočkovaní proti besnote, pričom zaočkovať šteniatko je prvýkrát možné až v dvanástom týždni. Protilátky sa vytvárajú tri týždne, takže celý správny proces očkovania sa predĺži až na pätnásty týždeň. Samotní množitelia však na skrytú kameru povedali, že do preukazu nie je povinné písať vek zvieraťa. Takto teda celú záležitosť obchádzajú. Predávajú šteniatka mladšie, než je povolený vek a potenciálnemu záujemcovi dajú preukaz s pečiatkou, čo môže znamenať dve veci: buď psík zaočkovaný vôbec nebol a množiteľ klame, alebo šteniatko očkované bolo, čím množiteľ riskoval jeho život.

Ulice plné psovulice plné psov

Psíky z množiarne, ktoré kvôli rôznym príčinám (zdravotné problémy, ale najmä pre vyšší vek) už množitelia nepotrebujú, končia na ulici, alebo vyhodené v lese či na poli. Našiel sa aj celý vrh šteniatok uhynutý a zamrznutý v hustom snehu počas mrazivej zimy. Bez domova končia aj mnohé staršie psíky, množitelia sa bezcitne zbavujú všetkých, ktoré im už nemôžu priniesť zisk. Útulky a centrá na záchranu zvierat praskajú vo švíkoch. Našťastie, stále existujú ľudia, v srdciach ktorých je dosť miesta pre každého psíka, ktorý sa k nim dostane. Na Slovensku pôsobia organizácie, občianske združenia a ďalší dobrovoľníci zachraňujúci zvieratká, s ktorými sa osud nemaznal. V najlepšom prípade sa podarí psíka umiestniť do rodiny, kde ho zahrnú láskou a starostlivosťou. Nie vždy však má príbeh šťastný koniec. ŠVPS, Sloboda zvierat aj ďalšie ochranárske organizácie, ako i polícia sa jednoznačne zhodujú, že na to, aby sa zabránilo množeniu a vývozu psov, je viac než potrebné obsiahnuť to v zákone. Napriek tomu, že už boli podané mnohé podnety, predložené požiadavky a výzvy na našich zákonodarcov, Slovenská legislatíva doposiaľ ráznejšie kroky v danej veci nepodnikla. „Potrebujeme zákon, ktorý konečne určí, že pes nie je vec, ale živá cítiaca bytosť, a ktorý by zároveň stanovil, že človek nemá právo robiť zo psa prostriedok na zarábanie peňazí," uzatvára Marcela Juríčková.


Spracované podľa televíznej relácie Reportéri, odvysielanej dňa 5.6.2017, odkaz na reportáž:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11713/127605#1098