Separačná úzkosť u psov: Symptómy a ako zmeniť správanie psa

Tento článok sa zaoberá tzv. separačnou úzkosťou, známou ako úzkosť z odlúčenia u psov. So svojimi skúsenosťami sa s týmto typom úzkosti, pre časopis Whole Dog Journal, podelila známa cvičiteľka a chovateľa psov Pat Miller.

„Otvorila som zadné dvere domu a vypustila psy von na jednu z ich denných prestávok na cikanie. Dva z našich psov zoskočili z terasy a začali skúmať zadný dvor a hľadať zvieracieho záškodníka, čo sa usadil pri garáži. Oproti tomu náš tretí pes Lucy, ktorá trpí stresom z izolácie, čo je pomerne ľahká forma separačnej úzkosti, sa správa úplne inak. Keď zlezie z terasy, vždy ma sleduje, či tam som a pozorujem ju. Ak som na terase, začne sa prechádzať, vyprázdni svoj mechúr, skontroluje a vyprázdni misky a vráti sa ku mne. Ale ak ostanem v dome a zavriem dvere, začne nervózne čakať na terase, úpenlivo hľadí dnu cez presklené dvere, posúva sa tam a späť na predných labkách, až sa nakoniec  odhodlá odísť pár krokov a spraviť potrebu.

Separačná úzkosť je môj najmenej obľúbený problém so správaním, s ktorým sa treba vysporiadať. Je náročné ho zvládnuť a môže mať značný negatívny dopad na kvalitu života psa a ľudí v domácnosti. Zvládnuť túto situáciu si vyžaduje skutočný záväzok k zmene správania sa v určitom časovom období. Zlou správou je, že tento boj pes často prehrá a prichádza o svoj domov.

Dobrou správou je, že toto správanie možno zmeniť. S oddaným človekom na jednej strane, s jeho trpezlivosťou a vhodnými zásahmi, možno psovi trpiacemu separačnou úzkosťou pomôcť.“

Definícia separačnej úzkostiSeparačná úzkosť

Separačná úzkosť je stav, kedy sa pes stáva rozrušeným, keď je oddelený od  jedného alebo viacerých ľudí, s ktorými má silné puto. Pes so skutočnou  separačnou úzkosťou zažíva stavy paniky, keď je doma sám. Pokusy o útek u psa  so separačnou úzkosťou môžu byť extrémne  a môžu viesť k zraneniu psa. Často  sa vyskytuje aj zničenie zariadenia v domácnosti, hlavne pri dverách či iných  miestach, ktorými sa dá odísť, ako sú napríklad okná. Niektoré psy sú dokonca schopné  preskočiť cez okno so zúfalým pokusom nájsť svojich páničkov.

 

Psy so separačnou úzkosťou často znečisťujú domácnosť svojimi výkalmi. Za toto  je  však zodpovedný stres a nie myšlienka psa „pomstiť sa majiteľovi“ za to, že ho  nechal doma samého. Pes by nikdy nemal byť trestaný za správanie, ktoré sa  dostavilo počas separačnej úzkosti. Trestanie ho bude stresovať ešte viac  a prehĺbi  jeho úzkosť. Správanie spojené so separačnou úzkosťou sa mení od psa k psovi. Miernejšie formy  správania sa častejšie volajú „stres z odlúčenia“, zatiaľ čo útoky plné paniky sú  skutočnou „separačnou úzkosťou“.

 

Správanie psa so separačnou úzkosťou

Typické symptomatické správanie môže u psa začať pri chystaní sa majiteľa z domu, alebo ihneď po odchode. Toto správanie však môže pokračovať 30 - 60 minút prípadne aj dlhšie, v extrémnych prípadoch až po celú dobu neprítomnosti majiteľa, aj keď je to napr. 10 hodín.

Deštruktívne správanie je jeden z najviac zrejmých a náročných príznakov separačnej úzkosti alebo stresu z odlúčenia (ďalej SU a SzO). Medzi ďalšie príznaky, ktoré môžete pozorovať u psa so SU, alebo SzO patria:

 • Pes ako suchý zips: Pes so SU / SzO má tendenciu držať sa v tesnej blízkosti svojho pána, keď je doma. Sledovať ho z izby do izby, ležať čo najbližšie k nemu a pochodovať mu za pätami, aj keď ide iba do poštovej schránky po poštu.
 • Prestupovanie: Keď sa pripravujete na odchod z domu, Váš pes rozpozná Váš ďalší krok a začne byť v strese. Prestupuje, dychčí, skučí lebo očakáva Váš odchod.
 • Začne sa ozývať: nie je nezvyčajné pre psy so SU / SzO, že začnú byť hlučné počas doby, po ktorú sú majitelia preč.
 • Znečisťovanie domácnosti: extrémny stres môže spôsobiť, že pes sa začne vyprázdňovať v interiéri.
 • Anorexia: Veľa psov so SU / SzO nemôžu jesť ani piť, keď sú doma samé.
 • Intolerancia na klietku: Psy, ktoré sa správajú deštrukčne v dome, máme sklon, v snahe ochrániť svoj majetok, zavrieť do klietky. Toto však nie je šťastné riešenie. Pes v panike sa môže vážne zraniť pri pokuse dostať sa von z klietky, dokonca môže pri tomto pokuse aj umrieť, keď sa nešťastne zakliesni.
 • Nadmerné vzrušenie po návrate majiteľa: samozrejme väčšina psov je šťastná, keď sa pániček vráti domov. Ale psy, ktoré trpia SU / SzO, ukazujú extrémny level vzrušenia. Majiteľ by sa v tej chvíli mal správať veľmi pokojne, nie vzrušene (nezačať skákať okolo psíka a pišťať, ale veľmi jemne a pokojne sa mu prihovárať).

Príčiny a spúšťače separačnej úzkosti

Do dnešného dňa sa s istotou nevie, čo je príčinou SU / SzO, ale pravdepodobne psy, u ktorých sa toto správanie objavilo, mali na to genetickú predispozíciu. Niektoré psy prejavia toto správanie už ako šteniatko, iné až v dospelosti.  Takéto správanie však môže byť spustené aj stresujúcim zážitkom z prostredia psa. Medzi „stresujúce zážitky“ môže patriť:

Separačná úzkosť

 • Zmena denného režimu: Náhla zmena doby, po ktorú je pes sám, zmena Vašich pracovných služieb (pes zrazu nie je sám v noci ale cez deň).
 • Sťahovanie: Stres spôsobený zo zmeny miesta spolu s nedostatkom pozornosti majiteľov môže byť spúšťačom SU / SzO. Preto je vhodné ak po sťahovaní pár dní zostanete so psom, aby si zvykol na nové prostredie.
 • Strata člena rodiny: náhla strata člena rodiny v podobe odchodu dieťaťa na školu, odsťahovanie sa alebo smrť môžu spôsobiť spustenie SU /  SzO.
 • Zmena domova: Čokoľvek bolo dôvodom, nový domov a majiteľ je obrovská životná zmena pre psa. Akokoľvek by sme chceli pre svojho psa doživotne len jeden domov, niekedy to okolnosti jednoducho nedovolia. Vždy je lepšie, ak už pes musí ísť do nového domova, pomôcť mu sa tam adaptovať.
 • Traumatizujúci zážitok: Čokoľvek, čo spôsobí vysoký stupeň stresu (požiar, zemetrasenie, sirény, ...) u psa, stáva sa predpokladom na spustenie SU / SzO.

 

Zmena správania sa pri separačnej úzkosti

Špecialisti na psie správanie sa zhodujú v tom, že je síce náročné, nie však nemožné, zmeniť nechcené správanie, pokiaľ je pes ochotný spolupracovať. Dôkladná výchova je však vo všeobecnosti najlepšou prevenciou proti neželanému správaniu psa.

Zvládnutie SU / SzO je náročnou úlohou a väčšina ľudí nemá čas venovať sa dôkladne psovi po dobu niekoľkých týždňov, aby aplikovali potrebné kroky. Avšak, čím viac času dokážete problému venovať, tým bližšie budete k úspechu, tzn. naučíte psa ostať doma a byť v pokoji.

Pokiaľ Váš pes trpí ľahšou formou SzO, je jednoduhšie sa s ňou vysporiadať. Psa môžete nechať napr. v dobrej psej škôlke, s priateľmi alebo členom rodiny, prípadne  niekde, kde má psieho kamaráta a on to zvládne. Pokiaľ však pes trpí SU, tento postup nebude fungovat, lebo pes chce byť jednoducho s Vami a všade inde bude nešťastný.

Majitelia psov radia „zmiasť“ psa rozbitím resp. zmenením dennej rutiny. Dôsledkom bude, že jednotlivé kroky, ktoré počas chystania sa do práce vykonáte, budú psa menej stresovať. Ako to teda urobiť? Každý pred odchodom z domu vezme do ruky kľúče, už vtedy môžete badať, že Vás pes je nepokojný. Skúste kľúče brať do ruky v rôzne časti dňa a potom ich dať zas na miesto. Oblečte si bundu, aj keď nikam nejdete a potom si ju opäť vyzlečte. Obujte sa, ako keby ste odchádzali a zas sa vyzujte. Tvárte sa, že víkend je pracovný deň a spravte všetko presne tak, ako v pracovný deň, len s tým rozdielom, že namiesto odchodu si sadnete na gauč. Toto všetko môže byť nápomocné v tom, aby Váš odchod bol pre psa menej stresujúcim.

Pokiaľ však už ide o vážny stupeň SU / SzO, tento postup pravdepodobne nebude stačiť. Zmena správania sa psa bude v tomto prípade spočívať z veľmi pomalej a postupnej desenzibilizácie na malé vzdialenosti medzi psom a majiteľom. Pri modifikácii správania prípade podmienená dodržaním pravidla: „Ak si myslíte, že postupujete pomaly, ešte spomaľte“.

Veterinárka a odborníčka v oblasti chovania sa psov Dr. Karen Overall vytvorila 15 dňový protokol, ktorý je vhodný práve pre ťažšie prípady SU. Pre predstavivosť protokol (skrátene) vyzerá nasledovne:

 

Deň 1: Úlohy pre psa

- nech pes sadne a sedí 5 sekúnd,

- nech pes sadne a sedí 10 sekúnd,

- nech sedí, pokiaľ sa vzdialite na 1 krok a vrátite sa,

- nech sedí, pokiaľ sa vzdialite na 2 kroky a vrátite sa,

- nech sedí 10 sekúnd,

- nech sedí, pokiaľ sa vzdialite na 2 kroky a vrátite sa,

- nech sedí, pokiaľ tlesknete rukami 2x,

- nech sedí, pokiaľ sa vzdialite na 3 kroky a vrátite sa atď.

Je to naozaj veľmi pomalý proces a každé urýchlenie Vás môže vrátiť na začiatok. Vzdialenosť medzi Vami a psom sa musí zväčšovať postupne, až budete môcť odísť do inej izby a vrátiť sa, ísť na chvíľu za vchodové dvere a zase sa vrátiť, atď...

Ak teda psík Vašu neprítomnosť naozaj prežíva ťažko, a spozorovali ste niektoré z uvedených príznakov, skúste so psíkom pracovať. Nečakajte, že výsledky sa prejavia okamžite. Dôležité je vytrvať.


Zdroj

Prevzaté z

https://www.whole-dog-journal.com/issues/19_10/features/Separation-Anxiety-in-Dogs-Symptoms_21532-1.html#story-paywall