Výcvik psa na signály rukou

Reč tela

Dnešná populácia majiteľov psov si oveľa viac uvedomuje skutočnosť, že psi v prvom rade komunikujú prostredníctvom tela a to aj vďaka ľuďom ako sú Patricia McConnel či Turid Rugaas. Psy potrebujú, aby im naše pohyby dávali zmysel a to aj kvôli prežitiu. Závisia od čítania nášho pohybu. Vďaka tomu je učenie signálov rukou neskutočne jednoduché. Naši psy predpokladajú, že naše pohyby majú význam - my sa len musíme uistiť, že si spojili daný signál so správnym významom. Uvedomíte si, aký brilantný v skutočnosti Váš pes je, keď uvidíte, ako rýchlo pochopí význam konkrétneho povelu a ponúka želané správanie - na Vaše povely signálom Sadni, Ľahni, Dole, Poď či čokoľvek iné, na čo chcete, aby Váš pes signál mal.

 

Výhody signálov rukou

Je hneď niekoľko výhod učenia signálov rukou, aj keď nechcete súťažiť:signály rukou

- ľahko sa učia,

- môžete ich použiť, keď nechcete alebo nemôžete hovoriť (napr. zrovna telefonujete),

- prídu vhod, keď Váš pes začne stárnuť a strácať sluch,

- sú jedinou cestou, ako trénovať nepočujúceho psa,

- sú užitočné, ak sa chcete so psíkom uplatniť v TV alebo filme :)

- je zábava ich trénovať.

 

Ako na to?

Takže ako naučiť signál rukou? Takto to robím ja:

-Začnite s povelom, ktorý pes už pozná a máte naň slovný pokyn napr. Ľahni.

-So psom sediacim pred Vami plne vystrite pravú ruku hore do vzduchu. Podržte odmenu medzi prstami a dlaň majte vystretú - samozrejme si môžete vymyslieť svoje vlastné signály.

-Počkajte dve sekundy a vyslovte pokyn "Ľahni".

-Ak si pes ľahne, kliknite (alebo vyslovte "áno"), dajte psovi odmenu a pochváľte ho.

-Ak si neľahne, použite pamlsok vo Vašej ruke, aby ste ho naviedli do polohy ležania. Napriek tomu, že Váš psík slovný povel "Ľahni" pozná, môže sa stať, že Vaša ruka vo vzduchu ho rozladí a nebude chcieť odpovedať. "Ľahni" so zdvihnutou rukou je odlišne ako Vaše klasické "Ľahni".

-Opakujte cvičenie, kým si pes neľahne, keď zdvihnete ruku. Možete občas počkať 1-2 sekundy pred tým, než poviete "Ľahni" alebo použite pamlsok, aby ste zistili, či potrebuje čas na spracovanie informácie.

- Opakujte, kým pravidelne neľahne (aspoň 8-10x za sebou), keď zdvihnete Vašu ruku bez slovného povelu.

- Ak to psíkovi ide: oslavujte :)

 

Veľké signály

Je to tak jednoduché. Pes sa dokáže naučiť niekoľko povelov na jeden typ správania, avšak nedokáže sa naučiť niekoľko typov správania na jeden povel. Kedykoľvek učíte psa nový povel na už precvičované správanie, použite najskôr nový povel a za ním bude nasledovať starý povel.  Je to, ako keby ste hovorili: "Pes, tento povel (ruka vo vzduchu) znamená to isté ako ten druhý povel (slovné "Ľahni"). Váš pes príde rýchlo na to, že nový povel je nasledovaný starým povelom, ktorý už pozná a bude predvídať druhý povel a ponúkať správanie skôr, aby dostal skôr pamlsok.

Psy sú naozaj dobrí v predvídaní. Pamätajte, že čítanie nás je to, ako dosiahnu, aby "svet pracoval pre nich". Čím skôr pes pochopí nový povel, nasledovaný starým povelom, bude predčasne štartovať a to je to, čo chcete. Načo čakať na druhý povel? On vie, čo musí urobiť, aby zarobil odmenu.

Keď vyučujem signály rukou, študenti mi často hovoria: "Ale môj pes už pozná signál pre ľahni". Ukážu na zem a samozrejme pes sa rýchlo hodí na zem. "To je výborné", poviem vtedy," ale ide o to, že ukázanie na zem perfektne funguje, ak je pes priamo pred vami. Ale čo, ak bude na opačnej strane miestosti, rušnej cesty, lúky, ... možno nebude schopný vidieť tak malý signál. Ak je k tomu mierne rozrušený, malý signál ujde jeho pozornosti, zatiaľ čo veľký upúta jeho pozornosť. Veľký signál, ktorý je viditeľný oproti pozadiu, je jednoduchšie viditeľný a splniteľný pre vášho psa aj za sťažených podmienok.

Takže použite veľké gestá pre všetky vaše signály rukou. Chcete predsa, aby váš pes mal čo najlepšiu šancu vidieť signál aj z diaľky, aj pri rozptýlení. Samozrejme, môžete stále používať aj malý signál, keď je pes blízko.

 

Viac signálov

Tu je ďalší užitočný signál rukou: "Sadni". Môžete na Sadni použiť signál "ľahni" a na "ľahni" úplne iný. Môžete použiť akýkoľvek iný signál, ktorý vám dáva zmysel. Gesto, ktoré používam na "Sadni" vyzerá nasledovne: ľavú ruku ohýbam v lakti hore smerom k hrudi a potom vytočím do ľava. Keď žiadate psa, aby sadol  z ľahu, urobte toto nove gesto (s pamlskom schovaným medzi palcom a ukazovákom) a potom vyslovte povel "Sadni". Ak pes neodpovedá na verbálny povel, priblížte ľavú ruku k nemu a vytiahnite ho pamlskom do polohy sedu. Označte (klik/áno) a odmeňte. Opakujte, kým nesadne na signál rukou bez verbálneho povelu alebo návnady. Je vhodné urobiť pár sekúnd pauzu medzi signálom a slovným povelom, aby pes popremýšlal čo má urobiť.

     

Keď už sadá na signál z pozície ľahu, urobte to isté z pozície stoja. Začnite tak, že pes stojí tvárou k vám. Urobte signál rukou, pauza s rukou paralelne so zemou, ak je to nevyhnutné, použite verbálny povel, potom návnadu. Keď sadne, odmenu.

"Poď" je ešte jednoduchšie. Nechajte psa čakať na povel "Zostaň" / "Čakaj" (ktorý používate), alebo majte niekoho, kto ho podrží na vodítku. Ustúpte asi 10 krokov. Keď sa pes na vás pozerá, dvíhajte vystretú pravú ruku smerom k hrudi a potom ju odklopte od seba v oblúku paralelnom so zemou. Keď je vaša ruka vystretá paralelne zo zemou, počkajte dve sekundy a potom povedzte "Poď" veselým hlasom a pobehnite dozadu niekoľko krokov.

Ak váš pes beží smerom k vám (kliknite), dajte ruku na stred hrude (aby pres prišiel pred vás a nie na bok) a keď je pred vami, nakŕmte ho pamlskami ukrytými medzi prstami. Ak váš pes pri príchode neponúka automaticky aj sadnutie, zapracujte na tom oddelene a odmeňte aj za to, že prišiel.

 

Jemné signály

Sú prípady, kedy jemný signál môže byť užitočnejší ako veľký signál. Napríklad pri tancovaní so psom "dogdancing" sú zakomponované jemné signály, ktoré vyzerajú ako tanečné pohyby, tak ako aj veľké signály, ktoré takisto nimi môžu byť. Ak pracujete na rutinnom triku s vaším psom, jemný signál môže byť tou správnou cestou. Moja priateľka naučila psa ležať na jednej alebo druhej strane tela iba pomocou naklonenia hlavy na stranu.

Proces je ten istý, či učíte veľký signál alebo malý. Rozhodnite sa, ktorý neverbálny štýl komunikácie chcete používať, či malé alebo veľké signály - zistite, čo platí na vášho psa, aby ste dosiahli želaný výsledok, potom pridajte signál nasledovaný pauzou, potom ho nabádajte k tomu, aby to urobil. Opakujte, až pokým nebude daný povel robiť len na signál.

Nebola som na veľkých pretekoch už niekoľko rokov a spôsoby výcviku psov a svet sa medzitým veľmi zmenili. Ale niektoré veci sa nemenia. Stále som okúzlená dobre vytrénovanými psami v úzkej spolupráci s ich psovodom.


Zdroj

Prevzaté z:

https://www.whole-dog-journal.com/issues/12_2/features/Dog-Training-With-Hand-Signals_16101-1.html#story-paywall