Naučte sa čitať čo je napísané na obale od krmiva Vášho psa.

V prvom rade si položme otázku, čím kŕmiť vášho psa. Granule, varená alebo surová strava, konzervy, dehydratované či lisované krmivá alebo ich vzájomná kombinácia? Každá z týchto možností prináša svoje výhody aj nevýhody. Dôvody, prečo sa rozhodnete kŕmiť surovou stravou alebo naopak granulami, môžu byť rôznorodé, od ideologického vnímania psa ako mäsožravca, cez nedôveru k výrobcom kompletných krmív až po praktickosť či nepraktickosť každej z týchto možnosti. Toto rozhodnutie musí urobiť každý chovateľ sám na základe jeho preferencií. Na internete nájdete veľké množstvo článkov obhajujúcich určitý spôsob kŕmenia.

Doposiaľ však neexistuje žiadna odborná štúdia preukazujúca výhody rsp. nevýhody surového krmiva voči varenému alebo granulovanému.

V tomto článku sa preto zameriame iba na tzv. kompletné krmivá, t.j. krmivá, ktoré svojím zložením poskytujú vášmu psovi plnohodnotnú a vyváženú stravu, predovšetkým čo sa týka množstva bielkovín, tukov, sacharidov, vitamínov a minerálov (garantovaná analýza). Môže ísť o extrudované granulované krmivá, lisované granulované krmivá, pečené granulované krmivá, dehydratované (sušené) krmivá alebo vlhké krmivá (konzervy, salámy). Každé z týchto krmív je vyrábané ako kompletné krmivo, ktorým je možné kŕmiť vášho psa bez potreby pridávania doplnkových látok, vitamínov, minerálov atď. Spôsoby výroby sú pri všetkých druhoch odlišné a každý z nich taktiež prináša určité výhody a nevýhody.

Dehydratované surové krmivá (napr. Bohemia Pet Food)

Prakticky sa jedná o zmes 100% prírodných zložiek mäsa, zeleniny a sacharidov, ktoré sa rozomelú, zmiešajú a následne sa citlivým spôsobom usušia na úroveň vhodnú pre praktické použitie a bežné skladovanie (vlhkosť cca 10%). Jedná sa však o finančne náročný spôsob výroby a preto sú kvôli ich vysokej cene tieto krmivá len málo rozšírené.

Výhody:
- 100%  prírodný pôvod surovín a takmer „ideálne“ zloženie krmiva

- úplné zachovanie všetkých pôvodných látok, vitamínov a minerálov
- vysoká chutnosť

Nevýhody:

- vysoká cena

 

Extrudované granulované krmivá (napr. marp, Farmina, Taste of the Wild, Primordial, Lara Nature, Essential, Brit a.i.)

Najviac rozšírený druh kompletných krmív všeobecne označovaný ako granule. Pri procese výroby sa taktiež všetky zložky krmiva rozomelú a zmiešajú. V prvej fáze sa za cca 30 sekúnd zmiešaná zmes čiastočne uvarí. Takto stabilizovaná zmes následne putuje do extrudéra (zariadenie podobne mlynčeku na mäso), kde je cez viacsegmentový valec tlačená skrutkou do matrice s nožmi, ktoré určia hotovému krmivu jeho veľkosť a tvar. Rýchlosť a tlak pri pohybe zmesi cez extrudér vyvoláva v zmesi vnútorné trenie a teplotu, ktorá zmes uvarí. Takto vzniknuté granule sú ešte mäkké a teplé. Následne prechádzajú procesom sušenia (cca 15min.) a chladenia (cca 7min.). Posledným krokom môže byť úprava povrchu hotových granúl nastrekovaním tukov a dochucovadiel, ktoré výrazne zvyšujú vôňu a chutnosť hotového krmiva. Tento posledný krok je veľmi diskutovaný v odbornej verejnosti a nie je uznávaný výrobcami kvalitného krmiva. Kvalitné krmivo je voňavé a chutné bez nutnosti pridania dochucovadiel a tukov na jeho povrch. Preto sa často môže stať, že zložením veľmi nekvalitné granule môžu psovi veľmi voňať a chutiť, no jedná sa len o voňavý obal ktorý skrýva nekvalitné zloženie. Takto vyrobené granule spoznáte tak, že ruka ktorou naberiete granule vám ostane mastná.

Výhody :

- veľký  výber rôznych značiek a receptúr na trhu

- výborné zloženie, chutnosť a stráviteľnosť pri kvalitných značkách

- dostupná cena

Nevýhody:

- vysoká teplota a tlak pri spracovaní v extrudéri môže viest  k zničeniu niektorých vitamínov a minerálov, ktoré musia byť následne do krmiva doplnené

- riziko torzie žalúdka pri veľkých plemenách

 

Pečené granulované krmivá (narp. MAGNUSSON)

Tento málo rozšírený druh krmív je pripravovaný šetrným spôsobom pečenia. Podobne pripravená rozomletá a premiešaná zmes surovín sa šetrným spôsobom pomaly pečie na výrobnej linke. Takýto spôsob prípravy je bežný aj pre ľudskú spotrebu. Aby však zmes držala pohromade, častokrát musia byt použité suroviny, ktoré nie sú príliš vhodné pre výživu psov. Jedná sa najmä o obilniny - sacharidy s vysokým obsahom škrobov a lepku. Tak ako všetky ostatné spôsoby výroby kompletných krmív, spôsob výroby krmiva pečením prechádza postupne vývojom a zlepšovaním. V blízkom čase môžeme očakávať pečené krmiva s nutrične hodnotným zložením.

Výhody:

- šetrný druh spracovania bežný pre ľudskú spotrebu pri ktorom ostáva zachovaných viac vitamínov a minerálov

- minimálne riziko torzie žalúdka

- výborná chutnosť a vôňa

Nevýhody:

- málo dostupných výrobcov krmiva

- zvyčajne horšie zloženie krmív

 

Lisované granulované krmivá (napr. Larra Nature, Primal Spirit, KUDO, BARDOG)

Tento malo rozšírený druh krmív je pripravovaný lisovaním za studena, podobne pripravenej zmesi. Pri výrobnom procese nedochádza k zahriatiu na vysoké teploty a ostáva zachovaných viac prirodzených vitamínov a minerálov. Takisto ako pri pečených krmivách musia byt častokrát použité pre psa nevhodné suroviny, aby zmes držala pohromade. Jedna sa najmä o obilniny - sacharidy s vysokým obsahom škrobov a lepku. Tak ako všetky ostatné spôsoby výroby kompletných krmív, aj tento spôsob výroby krmiva lisovaním za studena prechádza postupne vývojom a zlepšovaním. V blízkom čase môžeme očakávať za studena lisované krmiva s nutrične hodnotným zložením.

Výhody:

- šetrný druh spracovania pri ktorom ostáva zachovaných viac prirodzených vitamínov a minerálov                             

- minimálne riziko torzie žalúdka

Nevýhody:

- zvyčajne horšie zloženie krmív

                                                                                             

Vlhké krmivá - konzervy a salámy (napr. Marp, Farm Fresh, Topstein, Isegrim, NATURIS, PURBELLO)

Proces konzervácie je známy od roku 1809 a bol vyvinutý pre francúzsku armádu a je používaný až dodnes či už pre zvieraciu alebo ľudskú spotrebu. Rozomletá a uvarená zmes je v konzerve vákuovo uzavretá a sterilizovaná teplotou 121°C. Jedná sa o cenovo prijateľný spôsob výroby potravín a krmiva s dlhodobou spotrebou. Jediná nevýhoda, ktorá by sa dala konzervovanému krmivu vytknúť je snáď len ich vysoká váha. Konzervované krmivo obsahuje priemerne cca 80% vody, kým granulované krmivo jej obsahuje len cca 10%.

Pokiaľ si chcete urobiť správny názor na problematiku výživy psov, musíte sa touto otázkou zaoberať pomerne podrobne. Zabudnite preto na pojmy prémiové či superprémiové alebo holistické krmivo. Vlastnosti týchto označení nie sú nijako definované žiadnym zákonom a ani prestížnou AAFCO (Association of American Feed Control Officials). Na základe týchto označení nie je možné určiť či je dané krmivo kvalitné a vhodné pre vášho psa. Medzi jednotlivými značkami na trhu sú veľké rozdiely. Medzi komerčné značky patria predovšetkým tie, ktoré sú vyrábané nadnárodnými koncernami svetovej veľkosti, kde nejde o nič iné ako o čo najväčší zisk pri čo najmenších výrobných nákladoch. Verili by ste výrobcovi ktorý vyrába mimo iné aj šampóny či čokoládu?

Mars Inc. - Pedigree, Cesar, Whiskas, Royal Canin, Acana, Orijen

Nestlé SA - Purina, Purina One, Alpo, Dog Chow, Fancy Feast, Friskies, Gourmet Gold

Colgate-Palmolive - Hill’s Science Diet, Hill’s Prescription Diet, Nature’s Best

Procter & Gamble - Eukanuba

Granule pre psov.

Granule môžeme teda rozdeliť do dvoch základných kategórií: podľa veku a podľa veľkosti plemena. Väčšina výrobcov dnes delí granule podľa veku psa na šteňacie, dospelácke a seniorské. V súčasnosti sa môžete stretnúť s označením ALS – All Life Stages (pre všetky vekové kategórie). Granule ALS spĺňajú minimálne požiadavky garantovanej analýzy podľa AAFCO pre dospelých psov aj pre šteňatá. Vhodnosť ich použitia záleží najmä na plemene vášho psa. Použitie krmiva ALS je pri šteňatách veľkých plemien diskutabilné hlavne z hľadiska pomeru vápnika a fosforu (vid. tabuľka nižšie) Ďalej granule delíme podľa veľkosti plemena na malé, stredné a veľké. Čím viac komerčná značka, tým viac receptúr. Dnes môžete nájsť dokonca špeciálne granule pre jednotlivé plemená psov. Toto členenie však nemá žiaden hlbší zmysel a využíva len neznalosť zákazníka. Každé kompletné krmivo musí spĺňať požiadavky zákona č.440/2006 o kŕmnych zmesiach na Slovensku a takmer rovnaké požiadavky na výrobcov má aj AAFCO. Na základe toho musí každý výrobca uvádzať niekoľko informácií na obale a pravé tieto informácie by sa mal naučiť čítať každý psičkár. Okrem označenia výrobcu, receptúry, exspirácie atď sú najdôležitejšie:

Zloženie a garantovaná analýza granúl pre psov.

 

1. Zloženie

Najdôležitejšou informáciou je, že suroviny sú uvedené zostupne. Obsah prvej suroviny v zložení teda bude v krmive zastúpený najviac, poslednej najmenej. Všetky suroviny musia byť  jasne určené napr. „ryža“, nie  „obilniny“ alebo „kurací tuk“ nie „živočíšny tuk“.  Ako by teda malo vyzerať zloženie krmiva?

BIELKOVINY  (inak proteíny)

Na prvom mieste by mal byť zdroj bielkovín. Bielkoviny delíme podľa pôvodu na živočíšne alebo rastlinné. Ľahko stráviteľné a najdôležitejšie pre psov sú živočíšne bielkoviny - mäsová múčka, sušené mäso, alebo čerstvé mäso. Pokiaľ je čerstvé mäso na prvom mieste, potom musí byť nasledované minimálne jedným druhom mäsovej múčky alebo sušeného mäsa na jednom z predných miest. Len tak je možné dosiahnuť dostatok bielkovín živočíšneho pôvodu v krmive. Čerstvé mäso obsahuje 80% vody a ostatné suroviny niekoľkonásobne menej. Po prejdení výrobným procesom sa čerstvé mäso dostane na úroveň cca 10% vody a krmivo by tak obsahovalo len malé percento bielkovín živočíšneho pôvodu. Ak by malo byť poradie v zložení fair-play, suroviny by mali byť teda zoradené v 100% dehydratovanom stave (dry-matter basis).

Niektorí výrobcovia začínajú uvádzať percentuálny podiel živočíšnych zložiek v zložení (čo môže zákazník nesprávne chápať ako % podiel mäsa). Pozor však na marketingové stratégie výrobcov. Údaj môže v skutočnosti znamenať podiel živočíšnych bielkovín/všetkých bielkovín alebo podiel živočíšnych zložiek/všetkých zložiek. Tým však nechcem povedať že tieto krmiva nie sú kvalitné, naopak častokrát patria k najlepším na trhu. Podiel živočíšnych bielkovín/rastlinných bielkovín nad 75%:25% je už vysoko stráviteľný a nutrične hodnotný pre vášho psa. Krmivo môže obsahovať viac druhov bielkovín alebo bielkoviny len jedného druhu (tzv. single proteín) čím sa minimalizuje riziko potravinových alergií. Nevhodné zdroje bielkovín sú najmä obilniny, strukoviny alebo sója.

SACHARIDY (inak cukry, glycidy, uhľohydráty, karbohydráty)

Nakoľko sa u psov v slinách nenachádza enzým nazývaný amyláza, psy majú problém so štiepením škrobu (hlavná zložka sacharidov). Čím menej sacharidov v krmive, tým lepšie. Čím menej škrobu v sacharidoch tým lepšia stráviteľnosť. Zdroje sacharidov by mali čo najlepšie stráviteľné. Sacharidy sú obsiahnuté najmä v obilninách, zemiakoch a v menšom množstve taktiež v zelenine a ovocí. Sacharidy však môžu často obsahovať rôzne druhy alergénov, z ktorých najznámejší je lepok. Ten sa vo veľkom množstve nachádza napríklad v pšenici. Najvhodnejšie sacharidy sú preto zemiaky, sladké zemiaky, proso, ovos, hneda ryža. Nevhodná je najmä kukurica (veľa škrobu) a pšenica (veľa lepku).

 

Obsah škrobu v sacharidových zložkách (g/kg) 

Kukurica              800 - 920
Biela ryža 750 - 860
Hnedá ryža    700 - 800
Pšenica     670 - 760
Jačmeň   650 - 740
Ovos      560 - 650
Proso    510 - 590
Zemiaky   150 - 200
Sladké zemiaky 150 - 200

 

TUKY (inak lipidy)

Tuky delíme podľa pôvodu taktiež na živočíšne alebo rastlinné. Pre psov sú vhodné najmä živočíšne zdroje tukov – napr. kurací tuk, rybí olej. Rastlinné zdroje sú nutrične menej hodnotné. Ideálne je použitie tuku rovnakého pôvodu ako hlavný zdroj bielkovín (minimálne riziko možných alergických reakcií)

OSTATNÉ ZLOŽKY (nie nevyhnutné zložky krmiva, častokrát sú však zdrojom prírodných foriem vitamínov, minerálov a stopových prvkov)

- zelenina, ovocie

- bylinky

- kompletné spektrum vitamínov, minerálov a stopových prvkov v prirodzenej alebo doplnkovej forme

- probiotiká a prebiotiká

- kĺbová výživa – zdroje glukosamínov, chondroitínov a MSM

(kĺbovú výživu častokrát majitelia psov hľadajú v kompletných krmivách. Ak krmivo tieto zložky obsahuje, nikdy to nie je na škodu, častokrát sú ale len vo veľmi obmedzenom množstve, ktoré chorým psom nepomôže a pre zdravé jedince je nepodstatné. Choré psy potrebujú niekoľkonásobne vyšší prísun kĺbovej výživy. Oveľa väčší úžitok má zdravý pes zo správne zvolených prírodných pamlskov, plných prírodných foriem glukosamínov, chondroitínov a kolagénu – sušené ucho, hrtan, chvost, paprčky alebo chrupavky)

Čo by v krmive určite nemalo byť: 

- nejasne určené suroviny

- ťažko stráviteľné suroviny - sója, bielkovinné koncentráty

- vedľajšie živočíšne produkty (zobáky, drápy, krv, črevá s obsahom)

- vedľajšie rastlinné produkty (zvyšky z priemyslového spracovania repky, kukurice apod.)

- rastlinné oleje

- farbivá, konzervanty (BHA, BHT, propylgallát, sorban draselný)

2. Garantovaná analýza

Udáva percentuálny podiel jednotlivých zložiek v krmive a je legislatívne povinným označením kompletného krmiva pre spoločenské zvieratá podľa zákona c.440/2006 o kŕmnych zmesiach na Slovensku a taktiež podľa AAFCO. Povinnou deklaráciou sú pri granulách proteíny, tuky, vláknina, popol a vlhkosť. Medzi voliteľné ale veľmi dôležité deklarácie patria napr:  Sacharidy, Vápnik, Fosfor, Omega3, Omega6, vitamíny a minerály. 

Súčet povinných údajov (proteíny, tuky, vláknina, popol a vlhkosť) a nepovinného údaju (sacharidy) je 100%. V prípade, že výrobca neuvádza hodnotu sacharidov, môžete si ju teda ľahko vypočítať. Ak by sme chceli porovnať 2 krmivá fair-play, museli by mať teda buď rovnakú vlhkosť alebo by sme ich museli prepočítať na 100% dehydratovaný stav. (dry-matter basis). Význam a funkciu bielkovín, sacharidov, tukov a vlákniny v potrave nie je potrebné ďalej opisovať a na internete nájdete veľké množstvo článkov venujúcim sa týmto zložkám krmiva. Nie každému však môže byť jasné čo je tzv. popol. Jedná sa o nespáliteľné anorganické zložky krmiva – vitamíny, minerály a stopové prvky (vápnik, fosfor atď.)

Veľmi dôležitým faktorom najmä pre správny vývin šteniat a obzvlášť šteniat veľkých plemien je správny podiel a vzájomný pomer Vápnika a Fosforu (Ca:P) na úrovni menej ako 1,5:1 Na rozdiel od iných zložiek krmiva (proteíny, tuky) ovplyvňujúcich priberanie resp. chudnutie či aktivitu psa, vplyv týchto zložiek neuvidíte voľným okom. Nesprávny podiel a pomer vápnika a fosforu môže u šteniat znamenať nezvratné vývojové chyby najmä na kostre a kĺboch.

Ďalším dôležitým faktorom hlavne pre psov citlivých na zápalové ochorenia srsti a kože je pomer Omega6 a Omega3 mastných kyselín. Zdroje Omega 6 mastných kyselín sú väčšinou bohato obsiahnuté v sacharidových zložkách krmiva. Zdroje Omega 3 mastných kyselín sú však oveľa vzácnejšie a nachádzajú sa hlavne v rybách  a o niečo menej taktiež  v jahňacom mäse alebo ľanovom semene. Pomer Omega6:Omega3 menší ako 5:1 celkom isto spoznáte na kvalite srsti vášho psa. 

Ako teda vybrať to správne krmivo z hľadiska garantovanej analýzy?

1. Prepočítajte udávané hodnoty krmiva na 100%  dehydratovaný stav.

2. Porovnajte tieto hodnoty s približne odporúčanými nutričnými hodnotami (DMB):

Vek / Životná fáza

Bielkoviny %

Tuk %

Vápnik

Fosfor

Šteňatá malých a stredných plemien

30%

18%

1.0-1.8

0.8-1.6

Šteňatá veľkých plemien

28%

16%

1.0-1.5

0.8-1.2

Dospelé psy

25-30%

15-18%

0.6-2.5

0.5-1.6

Dospelá psy veľkých plemien

25%

15%

0.6-2.0

0.5-1.4

Pracujúce psy

32%

20%

0.6-2.5

0.5-1.6

Kojace feny

30%

18%

1.0-1.8

0.8-1.6

Staré psy

20-25%

10-15%

0.6-2.0

0.5-1.4

3. Pre lepšiu orientáciu ešte skontrolujte minimálne odporúčané hodnoty podľa AAFCO:

Zložka

%

Minimum pre obdobie rastu a reprodukcie psa

Minimum pre dospelého psa

Maximum

Proteíny

%

22.0

18.0

-

Tuky

%

8.0

5.0

-

Vápnik Ca

%

1.0

0.6

2.5

Fosfor P

%

0.8

0.5

1.6

Pomer Ca:P

%

1:1

1:1

2:1

 

Pár slov na záver: 

Aj napriek teoreticky  ideálnemu zloženiu krmiva, najviac záleží na fakte, či psovi krmivo sadne alebo nie. Nejedná sa totiž o stroj ktorý môžete na základe čísel naprogramovať k dokonalému fungovaniu. Vždy zohľadnite konkrétne plemeno, fyzickú a psychickú aktivitu, potrebu regulácie hmotnosti (pribrať/udržať/schudnúť) a zdravotný stav psa. Bežne predávané krmivá sú určené pre zdravých psov a veterinárne diéty sú naopak určené len pre chorých psov. Neskúšajte teda liečiť chorého psa „najlepším krmivom“ na trhu a naopak nikdy nekŕmte psa preventívne veterinárnou diétou.

 

To či krmivo funguje alebo nie, môžete ľahko posúdiť voľným okom:

- zápach a množstvo exkrementov (čím menej tým lepšie, krmivo je dobré strávené)

- plynatosť (je znamením zle stráveného krmiva)

- kvalita srsti a nadmerne pĺznutie mimo obdobia výmeny srsti

- aktivita psa

- zápach z papule

Dodržujte odporúčané dávkovanie. Pri dávkovaní zohľadnite množstvo ďalších pridávaných zložiek a pamlskov. Do granúl nepridávajte ďalšie potraviny, prípadne len v minimálnom množstve na spestrenie jedálnička či v období nechutenstva alebo choroby. Nepridávajte doplnky výživy ak to nenavrhol veterinárny lekár. V prípade pridávania ďalších zložiek znížte odporúčané dávkovanie kompletného krmiva. Krmivo striedajte postupne nie však dlhšie ako 3-5 dní. Pri zmene krmiva znížte kŕmnu dávku na minimum, prípadne zvoľte viac menších kŕmnych dávok v priebehu dňa. Ak krmivo „nefunguje“ do 3-5 dní (najčastejšie ma pes hnačku) nikdy nenúťte psa aby si naň zvykal dlhší čas, môžete mu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. Na otázku či striedať alebo nestriedať granule nie je v odbornej verejnosti jednotný názor. Občasná zmena krmiva u zdravého psa podľa môjho názoru nie je na škodu a určíte nespôsobí psovi zdravotne komplikácie. Psovi zabezpečte celodenný a dostatočný prísun čistej vody.

 

tím plnamiska.sk