Kategórie      
Výrobcovia / značky

Ochrana osobných údajov

Úvod InformácieOchrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov v internetovom obchode www.plnamiska.sk

 

Vaše osobné údaje spracováva firm:


GRANU s.r.o.

plnamiska.sk

IČO 47071451, DIČ 2023720061, IČ DPH, SK2023720061,

 

Prevádzka:

P. O. Hviezdoslava 68, 01001 Žilina, email: info@plnamiska.sk, telefón: +421 918 605 670

 

zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina v oddiele Sro, vo vložke č. 58621/L. (ďalej len prevádzkovateľ)

 

 

1. Účel spracovania osobných údajov a udelenie súhlasu so spracovaním.

 

Všetky osobné údaje prevádzkovateľ spracováva iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálneho zabezpečenia.

 

 • vybavenie objednávky (oprávnený záujem):

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a IP adresa. Tieto údaje sú spracované výhradne pre účel naplnenia kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a sú nevyhnutné k vybaveniu vašej objednávky v internetovom obchode prevádzkovateľa. Na spracovanie týchto údajov si preto nepýtame váš súhlas.

 

 • registrácia a vernostný program:

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, prihlasovacie meno a heslo, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované pre účel využívania vernostného programu. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť na záložke registračného formulára v príslušnom checkboxe. Ak chcete využívať vernostné zľavy, nakupujte vždy len ako registrovaný zákazník.

 

 •  zasielanie informačných e-mailov:

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované pre účel zasielania informačných e-mailov. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť na záložke registračného formulára v príslušnom checkboxe.

 

 

2. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov pre účel vernostného programu môžete kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na email info@plnamiska.sk


Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov pre účel zasielania informačných e-mailov môžete kedykoľvek odvolať odstránením príslušného checkboxu po prihlásení sa na vaše užívateľské konto alebo zaslaním oznámenia na email info@plnamiska.sk

 

 

3. Doba spracovania osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobne údaje kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie však po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje po celú dobu trvania takýchto konaní. Prevádzkovateľ po uplynutí doby uchovávania Vaše osobne údaje vymaže alebo skartuje. V prípade, že nám pošlete vaše osobné údaje za iným účelom tieto údaje budú ihneď vymazané alebo skartované.  

 

 

4. Prenášanie osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu prostredníctvom poskytovateľa služby Atomer s využitím maximálnej miery zabezpečenia, pri ktorom využíva systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Poskytovateľ tieto údaje spracováva v elektronickej podobe v súlade s nariadením GDPR.

 

Poskytovateľ služby:

 •  All4Net s.r.o., IČO: 36 654 965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, číslo telefónu a e-mailová adresa  prepravným spoločnostiam za účelom plnenia kúpnej zmluvy a dopravy tovaru. Prepravné spoločnosti tieto údaje spracovávajú v súlade s nariadením GDPR.

 

Prepravné spoločnosti:

 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36624942927682
 • 123Kurier, s. r. o. ,Tomanoczyho 378, 027 43 Nižná, IČO: 46598863
 • Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, fakturačná adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa účtovníckej firme, ktorá ich podľa spracúva na účel zúčtovania.

 

Účtovnícka firma:

 • RI Consult s.r.o., Dolný Kalník 30, 038 02 Dolný Kalník, IČO: 50464094

Prevádzkovateľ pre objektívne vyhodnocovanie spokojnosti s našimi službami využíva službu tretej strany, Heureka.sk – Overené zákazníkmi, ktorá vám 10 dní po objednávke zašle formulár na ohodnotenie jej vybavenia. Prevádzkovateľ poskytuje tieto osobne údaje v rozsahu ID objednávky, emailová adresa a názvy zakúpených produktov. Nesúhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť pri odoslaní objednávky v príslušnom checkboxe.

 

Heureka.sk – Overené zákazníkmi:

 • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 18600 Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727

Prevádzkovateľ neposkytuje vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 

5. Sledovanie navštívených stránok

 

Prevádzkovateľ využíva za účelom spracovania štatistických údajov o využívaní našej ponuky v internetovom obchode www.plnamiska.sk a navštívených stránkach služby Google Analytics od spoločnosti Google , ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu v súlade s nariadením GDPR. Počas návštevy internetového obchodu www.plnamiska.sk sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované vašim prehliadačom:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
 • typ a verzia prehliadača (napr. Opera 5.0)
 • jazyk prehliadača (napr. Slovenčina)
 • používaný operačný systém (napr. Windows 7)
 • rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka)
 • IP adresa
 • čas prístupu
 • kliknutia
 • ID objednávky

Za účelom tvorby marketingu a remarketingu ďalej údaje spracovávame pomocou vnoreného javascript kódu týchto certifikovaných externých služieb: Google Adwords, Facebook. Prevádzkovateľ poskytuje tieto osobné údaje marketingovej agentúre za účelom spracovania internetovej reklamy a marketingu, ktorá tieto údaje spracováva v súlade s nariadením GDPR.

 

Marketingová agentúra:

 •  Tomatoes.sk, s. r. o., Lichardova 8510/48, 010 01 Žilina, IČO: 45349002

 

6. Cookies

 

Na viacerých miestach internetového obchodu www.plnamiska.sk prevádzkovateľ používa tzv. Cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a prehliadač povoľuje ich ukladanie. Cookies nie sú priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy. V nastaveniach prehliadača môžete stanoviť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si neželáte byť sledovaný používanie Cookies môžete vo vašom prehliadači zakázať. Na stránkach internetového obchodu www.plnamiska.sk sa nachádzajú aj prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory Cookies, ktoré nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napr. nástroje spoločností Google, Facebook ) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube. To má za následok prijatie súborov Cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom Cookies. Ak chcete vedieť, ako ich tieto tretie strany používajú, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov Cookies ich služieb.

 

 

6. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

Na základe vašej žiadosti u prevádzkovateľa máte právo:

 • byť informovaný a žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov §§ 21, 22, 23 Zákona;
 • vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov § 27 Zákona;
 • na prenosnosť osobných údajov § 26 Zákona;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

V prípade Vašej nespokojnosti so spracovaním osobných údajov mate pravo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

 

V Žiline, 28. 01. 2020

Kde nás nájdete

P. O. Hviezdoslava 68

010 01 Žilina

 

49.2231 18.7593 (49°13'23.2"N 18°45'33.5"E) 

https://goo.gl/maps/1p8drGHtcV59bJhU9

 

Pon - Pia  9:00 - 18:00
So - Ne   ZATVORENÉ

 

+421918605670

info@plnamiska.sk

 

Copyright 2013 - 2023 © plnamiska.sk