CheckUp Pet Diagnostické prúžky 50ks

CheckUp Pet Diagnostické prúžky 50ks
CheckUp Pet Diagnostické prúžky 50ks

Cena
€ 19,90

Kód produktu
OBC021184

EAN
850873003208

dočasne nedostupné Sledovať dostupnosť

CheckUp Pet Diagnostické prúžky pre 10 parametrov,

50 diagnostických prúžkov pre domáce testovanie 10tich parametrov (leukocyty, dusitany, urobilinogén, bielkoviny, pH, krv, špecifická hmotnosť, ketónové látky, bilirubín, glukóza) zo vzorky moču zvieraťa.

Návod na použitie
1. Úplne ponorte testovací prúžok so všetkými štvorčekmi do vzorky moču na 2 sekundy.
2. Umiestnite testovací prúžok vedľa farebnej škály na obale a odčítajte výsledok pre každý parameter v presne určenom čase.
3. Dôležité! Rýchlo odčítajte výsledky, pretože farby sa budú priebežne meniť.

Dôležité upozornenia!
- CheckUp test nenahrádza pravidelnú prehliadku u veterinárneho lekára.
- Ak čo i len jeden testovaný parameter je pozitívny, kontaktujte veterinárneho lekára pre ďalšie testovanie a liečbu.
- Je veľmi dôležité odčítať výsledky v určenom časovom limite.
- Upozorňujeme, že farby na diagnostickom prúžku sa budú neustále meniť.
- Vychladená vzorka môže byť zaslaná na ďalšie vyhodnotenie do 48 hodín.
- Len pre zvieratá!
- Uchovávať na suchom a chladnom mieste. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.
- Nespotrebovaný výrobok, obaly a odpadové materiály z tohto výrobku sa musia zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.